Op alle rechtsbetrekkingen van Havenfotografe & crew zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De op deze website afgebeelde teksten, foto's en illustraties zijn eigendom van Havenfotografe & crew, en worden beschermd door auteursrecht.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen betaling deze foto’s beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Havenfotografe & crew.

None of the photographs depicted on this website may be copied, transferred, printed, published or sold to third parties without the written consent of Havenfotografe & crew. All rights reserved.

Privacy statement
Havenfotografe & crew respecteert de privacy en de vertrouwelijkheid van de gegevens die de bezoeker van deze website verstrekt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden Het door u opgegeven emailadres is niet toegankelijk voor derden. Havenfotografe & crew sluit zich zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse wetgeving en normen op het gebied van de privacybescherming. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

 
© 2008 HavenFotografe  | SITEMAP |   Disclaimer | Webdesign: Y-Catcher! Zaanstreek